ข่าวการอบรมต่างๆ

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น การเห็นคุณค่าของตนเองให้กับเด็กที่ดีที่สุดคือ พ่อแม่ และผู้ปกครอง

การปกป้องคุ้มครองเด็กให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิด และสิทธิเด็ก

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ได้ให้ให้ความสำคัญ และเล็งเห็นถึงบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ (social networks)

Powered by MakeWebEasy.com