รับสมัครงาน

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับทักษะชีวิตและทักษะทางด้านอาชีพเด็กและเยาวชน

หน้าที่การทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ วิชาชีพอันเป็นศิลปะแห่งการช่วยเหลือและเป็นการใช้สามัญสำนึกในการช่วยเหลือในสถานการณ์

Powered by MakeWebEasy.com