กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาส่งน้องไปโรงเรียน

การสร้างโอกาสและความมั่นคงทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็กได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี เคารพและรักษากฎระเบียบของสถาบันการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า รองเท้าถุงเท้า และค่ารถรับส่งโรงเรียน  เป็นต้น

ภาพประกอบเด็กที่ได้รับทุนการศึกษา (บางส่วน)

Powered by MakeWebEasy.com