โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง

     สืบเนืองจาก กิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนแล้ว ทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ยังดูแลให้บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่ม แก่เด็กและเยาวชน ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาอีกด้วย เพื่อเด็กและเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทางมูลนิธิฯ จัดขึ้น จะได้ทานอาหาร ขนม น้ำดื่ม และนม  เพื่อทุกคนจะได้เรียนรู้อย่างตั้งใจ มีสมาธิ พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล ตามศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com