กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์นี้  ทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ความเป็นหนึ่งเดียวกันในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในวาระพิเศษ เช่น วันแห่งความรัก วันแม่ วันพ่อ และเทศกาลคริสต์มาส เป็นต้น เพื่อให้ได้มีการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต ทักษะการเรียนรู้และสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com