เปิดศูนย์การเรียนรู้อุ่นรักษ์พรศิลา

 

     ปัจจุบันทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก Warm Healing Hands For Child Development Foundation  ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้บริการแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางสังคม  เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา โดยแบ่งกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. วันศุกร์ ช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น.
  กิจกรรม จัดการเรียนรู้ทักษะด้านดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  กล้าแสดงออก  และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพโอกาสในอนาคต และยังช่วยส่งเสริมกายพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
   
 2. วันเสาร์ ช่วงเวลา 12.00 – 16.00 น.
  กิจกรรมการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ต่าง ๆ บทเรียน กิจกรรม ตลอดทั้งการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อประมวลการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามทั้งกาย วาจา และจิตใจโดยถือประพฤติปฏิบัติเป็นนิสัยทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ย่อมเป็นที่รักใคร่และเป็นที่ต้องการของบุคคล

  กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยให้เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ได้รับโอกาส ตระหนักถึงประโยชน์และเห็นความสำคัญ ทำเกิดการพัฒนาในภาษาอังกฤษ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อีกทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
   
 3. วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 11.00 – 16.00 น.
  กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬามวยไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้สึกเห็นคุณค่าของการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้รู้จักศิลปะการต่อยมวยไทย และช่วยให้มีร่างกายที่แข็งแรง และสร้างความสุขให้กับเด็กๆ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้