โครงการต่างๆ

     มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็กได้จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้เน้นกระบวนผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเน้นเด็ก และเยาวชนนั้นสำคัญ ซึ่งต้องใช้การฝึกฝนปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างสมวัย โดยผ่านทางกิจกรรมดังต่อไปนี้

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก เห็นถึงความสำคัญในด้านการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของครอบครัวที่ตกอยู่ในสภาวะความยากลำบาก

กิจกรรมนอกเวลาเรียนที่จูงใจให้เด็กเรียนรู้  และเติบโตไปด้วยกัน

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์นี้  ทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

สืบเนืองจาก กิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนแล้ว ทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก

การสร้างโอกาสและความมั่นคงทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็กได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการพัฒนาภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก เล็งเห็นว่าการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กนั้นสำคัญ ต้องใช้ฝึกฝนการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านอารมณ์และจิตใจ

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมคุณธรรมนี้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้