ภัยจากสื่อออนไลน์

     มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ได้ให้ให้ความสำคัญ และเล็งเห็นถึงบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ (social networks) ได้เข้ามามี บทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน ทั้งในเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ตามสภาพสิ่งแวดล้อมและกาลเวลา

     ยุคโลกาภิวัฒน์ ทำให้สังคมไทยที่ส่วนใหญ่เคยเป็นสังคมชนบทต้องกลายมาเป็นสังคมเมือง การเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ เกื้อกูล ความเอื้ออาทร ภายในชุมชนและสังคมมีลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ค่านิยมตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นค่านิยมทางด้านวัตถุ มีการกระทำที่นำไปสู่ความเสื่อมของศีลธรรมจริยธรรมมากขึ้น

     ปัญหาการล่อลวงทางอินเตอร์เน็ต จากการ chat ห้องสนทนา หรือโดยใช้โปรแกรมสนทนาของเว็บไซต์ชื่อดังไม่ว่าจะเป็นในสื่อสังคมออนไลน์อย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  Network) จัดเป็นบริการออนไลน์ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น หรือ แม้แต่เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมอื่นๆ ต่างก็มีลักษณะเด่นที่เหมือนกันในการเปิดให้สมาชิกสร้างแฟ้มประวัติส่วนตัว เป็นเสมือนอีกตัวตนหนึ่งบนโลกออนไลน์เพื่อใช้ปฎิสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่น ๆ ผ่านบริการช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายบนเว็บไวต์ เช่นมีการเล่นเกมส์บนอินเตอร์เน็ตคล้ายของจริง ทำให้ภาพลามกปรากฏเผยแพร่ได้ง่าย ทั้งในรูปของอินเตอร์เน็ตและแผ่นซีดี ซึ่งมีขายทั่วไปในทุกพื้นที่ตลาดหรือการนำภาพโป๊ที่แอบถ่ายปรากฏบนอินเตอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนทำได้ง่ายมากขึ้น

     การ chat หรือพูดคุยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาจนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ปัญหาของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเราจะพบมากเกือบทุกเพศทุกวัย  จากการสำรวจทั่วโลกพบว่า เด็กผู้หญิงอย่างน้อย 1 ใน 10 คน และเด็กผู้ชายอย่างน้อย 1 ใน 20 คน เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual abuse) มาก่อน และเด็กที่ถูกกระทำดังกล่าวมักจะส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก คือ ไม่มั่นใจในตนเอง ขาดความเชื่อมั่น ขาดความนับถือตนเอง มีความก้าวร้าว ไม่ไว้ใจผู้อื่น บางรายอาจจะเป็นโรคซึมเศร้า หรือบางรายอาจต้องหันมาพึ่งพายาเสพติด หรือเครื่องดื่มมึนเมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ

    มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก จึงมีความมุ่งมั่นแลฃะตั้งใจที่จะให้เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเผชิญความเสี่ยงอีกต่อไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ โดยการให้การอบรมแก่เด็กและเยาวชน ที่จะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีเพื่อจะไม่นำตนเองตกเป็นเหยื่อของการล่อลวง ตลอดทั้งให้ความรู้กับผู้ปกครองที่จะต้อง ดูแล เอาใจใส่ ให้คำแนะนำในการเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีให้แก่บุตรหลานของตน แทนการห้าม หรือกรีดกันเด็กไม่ให้ใช้อินเทอร์เน็ตเลย เพราะอีกมุมหนึ่งของอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก สามารถนำไปพัฒนาตนเองให้เก่งได้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเองและประเทศชาติ

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้