บทความทั้งหมด

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก เห็นถึงความสำคัญในด้านการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของครอบครัวที่ตกอยู่ในสภาวะความยากลำบาก

กิจกรรมนอกเวลาเรียนที่จูงใจให้เด็กเรียนรู้  และเติบโตไปด้วยกัน

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับทักษะชีวิตและทักษะทางด้านอาชีพเด็กและเยาวชน

หน้าที่การทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ วิชาชีพอันเป็นศิลปะแห่งการช่วยเหลือและเป็นการใช้สามัญสำนึกในการช่วยเหลือในสถานการณ์

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น การเห็นคุณค่าของตนเองให้กับเด็กที่ดีที่สุดคือ พ่อแม่ และผู้ปกครอง

การปกป้องคุ้มครองเด็กให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิด และสิทธิเด็ก

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ได้ให้ให้ความสำคัญ และเล็งเห็นถึงบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ (social networks)

ผู้สนันสนุนการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กๆ

ผู้สนันสนุนสถานที่และทุนทรัพย์ดำเนินงานมูลนิธิฯ

ในขณะนี้ทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก Warm Healing Hands For Child Development Foundation ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้อุ่นรักษ์พรศิลา

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์นี้  ทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

สืบเนืองจาก กิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนแล้ว ทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก

การสร้างโอกาสและความมั่นคงทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็กได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการพัฒนาภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก เล็งเห็นว่าการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กนั้นสำคัญ ต้องใช้ฝึกฝนการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านอารมณ์และจิตใจ

มูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมคุณธรรมนี้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้